Serveis integrals en mecanitzats

Text alternatiu

Avís legal

El lloc web i el domini hermasmecanitzats.com corresponen a Hermas Mecanitzats S.L. amb CIF B17625294, domiciliada al passeig Mas Riera, s/n (pol. ind. La Farga), de Banyoles, tel. 972 58 24 71, fax 972 58 32 50 i adreça electrònica info@hermasmecanitzats.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona volum xxx, Llibre xxx, foli xxx, secció xxx, full GI-xxx, inscripció xxx.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Hermas Mecanitzats S.L., o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Hermas Mecanitzats S.L. presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Hermas Mecanitzats S.L. n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Hermas Mecanitzats S.L., que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a hermasmecanitzats.com (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Hermas Mecanitzats S.L. i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Hermas Mecanitzats S.L. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Hermas Mecanitzats S.L. manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Hermas Mecanitzats S.L. fins a la confirmació expressa d’una comanda.

Hermas Mecanitzats S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Hermas Mecanitzats S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

HERMAS MECANITZATS S.L Passeig Mas Riera, s/n, Pol. Ind. La Farga 17820 BANYOLES (Girona) Tel. 972 58 24 71 | Avís legal | hermas@hermasmecanitzats.com